• Pokladňa od 1.1.2012 do 31.10.2012

   •  

                                                                       
      ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM   08.11.2012, 13:11
       
      92701, Šaľa,  Pázmáňa 1/48   IČO:37861409
                                                                       
                                                                       
      Pokladničná kniha
                                                                       
                                                                       
      od :01.01.2012   do :31.10.2012                                 1 / 4
                                                                       
      Typ   Číslo Platiteľ/Príjemca                                              
                Účel dokladu              Príjem Výdaj   Obnos   Stav   Platba cez terminál
                                                                     
                                                                       
      1   Pokladňa Mena pokladnice : €                        
                                                Stav do 31.12.2011 :   0,00    
      P     1001 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM     150,00         150,00        
                Príjem hotovosti                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :07.03.2012   150,00    
      V     2001 COOP Jednota             20,62   20,62        
                občerstvenie                                
                                                                       
      V     2002 COOP Jednota             1,48   1,48        
                občerstvenie                                
                                                                       
      V     2003 PEMA  papier-šk.potreby             12,36   12,36        
                materiál na výchovu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :12.03.2012   115,54    
      V     2004 Štefan Barak             6,69   6,69        
                občerstvenie                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :13.03.2012   108,85    
      V     2005 FaxCopy, a.s.poboč.33             1,43   1,43        
                Kancelárske potreby                                
                                                                       
      V     2006 Pošta Šaľa             2,40   2,40        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :15.03.2012   105,02    
      V     2007 Tesco Šaľa             17,94   17,94        
                občerstvenie                                
                                                                       
      V     2008 Tesco Šaľa             10,21   10,21        
                materiál na výchovu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :17.03.2012   76,87    
      V     2009 Štefan Barak             5,99   5,99        
                občerstvenie                                
                                                                       
      V     2010 BETIZO             4,15   4,15        
                Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :19.03.2012   66,73    
      V     2011 Pošta Šaľa             1,20   1,20        
                poštovné                                
                                                                       
      V     2012 FaxCopy, a.s.poboč.33             14,85   14,85        
                materiál na výchovu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :20.03.2012   50,68    
      V     2013 VEGA-TAKAČ             4,54   4,54        
                Kancelárske potreby                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :22.03.2012   46,14    
      V     2014 Pošta Šaľa             6,90   6,90        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :23.03.2012   39,24    
      V     2015 Pošta Šaľa             1,20   1,20        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :31.03.2012   38,04    
      V     2016 FaxCopy, a.s.poboč.33             35,70   35,70        
                Kancelárske potreby                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :04.04.2012   2,34    
      P     1002 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM     100,00         100,00        
                Príjem hotovosti                                
                                                                       
      V     2017 SYGA             28,50   28,50        
                Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                       
      V     2018 FaxCopy, a.s.poboč.33             1,14   1,14        
                Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :13.04.2012   72,70    
      V     2019 Pošta Šaľa             14,10   14,10        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :17.04.2012   58,60    
      V     2020 Pošta Šaľa             2,00   2,00        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :26.04.2012   56,60    
      V     2021 Miloš Kalaba             10,00   10,00        
                Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :27.04.2012   46,60    
      V     2022 STAVMAT Šaľa             4,41   4,41        
                                      Konečný stav ku dňu  :02.05.2012   42,19    
      V     2023 Pošta Šaľa             1,10   1,10        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :14.05.2012   41,09    
      V     2024 Pošta Šaľa             1,00   1,00        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :16.05.2012   40,09    
      V     2025 Huy Tha             4,00   4,00        
                Spotrebný materiál pre MŠ                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :18.05.2012   36,09    
      V     2026 COOP Jednota             12,10   12,10        
                Čistiace prostriedky                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :23.05.2012   23,99    
      V     2027 Pošta Šaľa             6,70   6,70        
                                      Konečný stav ku dňu  :22.06.2012   17,29    
      V     2028 Pošta Šaľa             2,80   2,80        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :27.06.2012   14,49    
      P     1003 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM     570,00         570,00        
                príjem za MŠ a ŠKD                                
                                                                       
      V     2029 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM             570,00   570,00        
                Odvod do banky                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :28.06.2012   14,49    
      V     2030 SACOM Papiernictvo             8,64   8,64        
                Kancelárske potreby                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :18.07.2012   5,85    
      P     1004 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM     300,00         300,00        
                                      Konečný stav ku dňu  :01.08.2012   305,85    
      V     2031 SENISA             9,70   9,70        
                Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                       
      V     2032 M a L spol.s.r.o.             26,00   26,00        
                Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                       
      V     2033 STAVMAT Šaľa             32,61   32,61        
                materiál na údržbu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :03.08.2012   237,54    
      V     2034 STAVMAT Šaľa             11,34   11,34        
                materiál na údržbu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :10.08.2012   226,20    
      V     2035 STAVMAT Šaľa             21,78   21,78        
                materiál na údržbu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :17.08.2012   204,42    
      V     2036 PPG Deko Slovakia             20,34   20,34        
                materiál na údržbu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :22.08.2012   184,08    
      V     2037 PEMA  papier-šk.potreby             17,97   17,97        
                Kancelárske potreby                                
                                                                       
      V     2038 Pošta Šaľa             12,00   12,00        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :28.08.2012   154,11    
      V     2039 LA PARKET             23,85   23,85        
                materiál na údržbu                                
                                                                       
      V     2040 Sklenárstvo             39,80   39,80        
                Služby- zasklevanie, kľúče                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :03.09.2012   90,46    
      V     2041 LA PARKET             8,93   8,93        
                materiál na údržbu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :04.09.2012   81,53    
      V     2042 Karol Mészáros -EMKE             9,17   9,17        
                Čistiace prostriedky                                
                                                                       
      V     2043 Škola plus             8,80   8,80        
                materiál na výchovu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :05.09.2012   63,56    
      V     2044 VEGA-TAKAČ             37,50   37,50        
                Kancelárske potreby                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :06.09.2012   26,06    
      V     2045 ATTO             17,59   17,59        
                materiál na údržbu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :10.09.2012   8,47    
      V     2046 VEGA-TAKAČ             5,00   5,00        
                Kancelárske potreby                                
                                                                       
      V     2047 SYGA             3,47   3,47        
                Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :18.09.2012   0,00    
      P     1005 Gálová Adriana     100,00         100,00        
                Príjem hotovosti                                
                                                                       
      V     2048 Kaufland             2,00   2,00        
                materiál na výchovu                                
                                                                       
      V     2049 VEGA-TAKAČ             51,11   51,11        
                materiál na výchovu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :02.10.2012   46,89    
      V     2050 Pošta Šaľa             12,00   12,00        
                poštovné                                
                                                                       
      V     2051 ROSIJA- Jarmila Miháliková             17,50   17,50        
                Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :09.10.2012   17,39    
      V     2052 Kaufland             4,29   4,29        
                materiál na výchovu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :14.10.2012   13,10    
      V     2053 PEMA  papier-šk.potreby             10,00   10,00        
                materiál na výchovu                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :22.10.2012   3,10    
      V     2054 Pošta Šaľa             1,00   1,00        
                poštovné                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :26.10.2012   2,10    
      P     1006 Szolík Tomáš     100,00         100,00        
                prenájom priestoru                                
                                                                       
      V     2055 Gálová Adriana             100,00   100,00        
                Odvod do banky                                
                                                                       
                                      Konečný stav ku dňu  :29.10.2012   2,10    
                                                                       
      Spolu za pokladňu 31.10.2012 v EUR 1 320,00 1 317,90       2,10    
                                                                       
      Počet  príjmových  dokladov : 6                                          
      Počet  výdavkových  dokladov : 55                                          
                                                                       
      Podpis pokladníka :                         Podpis účtovníka :              
                                                                       
                                                                       
                                                                       
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským- Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.edu.sk
   • +421 0317703495 materská škola: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Beíratkozás az 1. osztályba
  • Víz világnapja
  • Közlekedési pálya-alsó tagozatosok
  • Óvodásaink a közlekedési pályán
  • Karnevál az óvodában
  • Karnevál az iskolában
  • Rendhagyó angolóra
  • Sítanfolyam - 2018 - Lyžovačka
  • Látogatás az idősek otthonában
  • Látogatás Oroszlányban
  • Nagyszülők teadélutánja
  • Csodák Palotája