• Zloženie Rady školy

    • Členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ  P. Pázmánya s VJM Šaľa

     2019/20

      

     P.č.

     Meno a priezvisko

     Zvolený za/Delegovaný 

     1.

     Mgr. Euridika Bánovská

     pedagogický zamestnanec ZŠ, predsedníčka

     2.

     Andrea Mészárosová

     pedagogický zamestnanec MŠ

     3.

     Adriana Gálová

     nepedagogický zamestnanec

     4.

     Ildikó Nozdrovický Daru, Mgr.

     zástupca rodičov detí MŠ  

     5.

     Mgr. Tibor Lelovics

     zástupca rodičov žiakov ZŠ  

     6.

     Mgr. Zsolt Bende

     zástupca rodičov žiakov ZŠ  

     7.

     Ing. Alexander Finta

     zástupca rodičov žiakov ZŠ  

     8.

     Ing. László Gyurovszky

     delegovaný zástupca zriaďovateľa

     9.

     Ing. Marián Krištof

     delegovaný zástupca zriaďovateľa

     10.

     Ing. Gabriela Lacková

     delegovaný zástupca zriaďovateľa

     11.

     Peter Szalay

     delegovaný zástupca zriaďovateľa

      

     Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ  P. Pázmánya s VJM Šaľa sa uskutočnilo dňa 14. 02. 2019.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje