• Zoznam žiakov

   • R G
   • R GMŠ1
   • A G
   • A GMŠ1
   • V G
   • V GMŠ1
   • J G
   • J GMŠ1
   • P H
   • P HMŠ1
   • B J
   • B JMŠ1
   • M K
   • M KMŠ1
   • N K
   • N KMŠ1
   • H K
   • H KMŠ1
   • D K
   • D KMŠ1
   • Á K
   • Á KMŠ1
   • B L
   • B LMŠ1
   • L L
   • L LMŠ1
   • G L
   • G LMŠ1
   • L L
   • L LMŠ1
   • O L
   • O LMŠ1
   • E L
   • E LMŠ1
   • L M
   • L MMŠ1
   • L M
   • L MMŠ1
   • T M
   • T MMŠ1
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje