• Megújult az informatika tanterem

     • Elkészült az informatika tanterem, áthelyezve, új gépekkel várjuk a tanulókat. Megérkezett a WeDo 2.0 lego robotkészlet is, amelyet a Digitális Témahéten nyertünk az iskola részére. Remélem, hogy januárban a felső tagozatosoknak is  az iskolában folytatódik majd a tanulás és dolgozhatunk ezekkel az eszközökkel.

     • Mikulás az óvodában

     • Az óvodába is ellátogatott a Mikulás. A jó gyerekek 2 csomagot kaptak, köszönet érte a Szülői szövetség vezetőségének és a szülőknek. 

     • Újra Mikulás

     • Iskolánkba ismét ellátogatott a Mikulás, ezúttal az OZ-PALMA polgári társulás ajándékozta meg a tanulókat. Köszönjük szépen a csomagokat.

      Do našej školy znovu zavítal Mikuláš, Občianske združenie OZ-PALMA darovalo našim žiakom balíčky. Ďakujeme pekne.

     • Sikeres projekt: A múltból a jövőbe

     • A Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda mellett működő Szülői Szövetség  újabb sikeres pályázat által nyert összegét egy ismertető brosúra kiadására, valamint információs tábla elkészítésére és emléktárgyak megvásárlására tudtuk fordítani.

      A kiadvány megjelentetése három nyelven - magyarul, szlovákul, angolul – régóta szerepel iskolánk hosszú távú céljai között. Segítségül szolgálhat majd mindazoknak, akik szeretnék megismerni nemcsak az iskola múltját, jelenét, hanem Vágsellye és környéke történelmét is. A kiadvány tanulóink kutató munkáiból jött létre.

      Iskolánk a Pázmány Péter tiszteletbeli nevet viseli, amely arra kötelez, hogy ápoljuk a múlt hagyományait, és mindazt, ami összefügg e neves egyéniség munkásságával.

      Az iskola főbejáratánál elhelyezett információs táblán iskolánk logója, képe, valamint alapinformációk találhatók. A reklámtárgyak és az ismertető kiadvány elsősorban iskolánk reprezentálására és propagálására szolgálnak.

      "Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg."

      "Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja."

       

     • Úspešný projekt s názvom: Z minulosti do budúcnosti so školou Pázmánya

     • Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou P. Pázmánya s VJM v Šali sa znova zapojilo do vyhláseného projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti kultúry. V rámci úspešného projektu sme získali finančné prostriedky na vydanie tzv. informačnej brožúry, na zhotovenie informačnej tabule o našej škole, ďalej na zakúpenie reklamno-propagačných predmetov. Záujem o vydanie publikácie bolo dlhodobým plánom a zámerom školy, a to vydanie v troch jazykoch: v maďarskom, slovenskom i v anglickom jazyku. Cieľom vydania je oboznámiť záujemcov a čitateľov o krátkej histórii ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM Šaľa. Prostredníctvom nej je možnosť spoznať mesto Šaľa a jej okolie, minulosť aj prítomnosť. Brožúra vznikla z výskumných prác a projektov žiakov školy.

      Škola nesie čestný názov po významnej osobnosti, ktorou je biskup Peter Pázmány, ktorého život a dielo sa bezprostredne spája s mestom Šaľa. Uvedený fakt zaväzuje školu pestovať tradície spájajúce sa s jeho menom osobnosti.  Veľká informačná nástenná tabuľa obsahuje základné informácie o škole, spolu s obrázkom inštitúcie a znázornením loga školy. Je umiestnená pri hlavnom vchode  školy. V budúcnosti ju plánujeme rozšíriť aj o ostatné informácie (napr. významné udalosti v živote školy) v závislosti od finančných prostriedkov.

      Zhotovená brožúra a magnetky budú slúžiť ako reklamné materiály a predmety pre školu na reprezentačné účely, predovšetkým na propagáciu školy.

      Očakávaným prínosom uvedeného projektu je:

      • zviditeľnenie a prezentácia ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM Šaľa,
      • brožúra slúžiaca ako informačno-propagačný materiál týkajúci sa predovšetkým histórie našej školy, P. Pázmánya a taktiež mesta Šaľa,
      • zachovanie regionálnych hodnôt a spracovanie historických faktov,
      • estetizácia interiéru školy formou informačnej tabule so zameraním na školu,
      • využitie reklamných predmetov.

      Ďakujeme.

       "Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg."

      "Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja."

     • ADVENT 2020

     • „A szeretet akkor él, ha minden nap igaz,

      néhány szép pillanat az évekre nem vigasz.

      Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,

      de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább." (Berkes Gábor)

      2020. november 29. - advent első vasárnapja, s ezzel kezdetét veszi a várakozás, az elcsendesedés ideje. Ma meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát.

      Lassan a végéhez közeledik az év,  nemsokára itt van december, a szeretet és a csodák hónapja. Elkezdődik a készülődés az év legnagyobb, legmeghittebb ünnepére, a karácsonyra. Tegyük minden percét örömtelivé, hogy az ünnepi időszak igazán a miénk legyen. Hiszen az örömhöz és a boldogsághoz vezető út a fontos, nem csupán az, amikor megérkezünk. Az advent a hagyományaival és szokásaival lehetőséget ad arra, hogy felkészüljünk a változásra, a csodára, a lelkünket erősítő pillanatokra, s ezek befogadására. Tudatosítsuk ebben a mindannyiunk számára nehéz és bizonytalan időszakban a számunkra fontos és alapvető emberi értékeket. Tudjuk értékelni mindazt, amink van, az olyan örök értékeket mint család, hit, odafigyelés, együvé tartozás. Ajándékozzuk meg egymást ezekkel, s ismerjük fel a közelgő ünnep igazi értékét, hiszen ez adja meg valódi üzenetét is.

      Kívánunk az adventi hetekben sok türelmet, jó egészséget, mosolyt, nyugalmat, biztonságot,  tiszta szívet, szeretteik körében eltöltött felejthetetlen pillanatokat.

      Szép adventet mindenkinek.

     • Virtuózok

     • Németh André 5. osztályos és Németh Noémi 4. osztályos tanulóink részt vettek a Virtuózok V4+ nemzetközi versenyen., amelyet a hétvégen a Duna TVközvetített. Noémi hegedűvel, André pedig énekkel versenyzett. Gratulálunk a kis virtuózoknak.

     • Sikeres projekt: Sportoljunk örömmel - Úspešný projekt: Športujeme s radosťou

     • A sportnak,  mint személyiségfejlesztő tényezőnek,  fontos nevelő-  és szociális szerepe is van, hiszen nagymértékben hozzájárul az egészséges életmód kialakításához a gyermekek és az ifjúság körében.

      A Sportoljunk örömmel pályázat célja elsősorban a sportoláshoz szükséges  anyagi bázis bebiztosítása volt, olyan eszközök  beszerzése, melyeket iskolánk  tanulói használhatnak  majd. Szeretnénk, ha ezek a sporteszközök motiválnák tanulóinkat  nemcsak a rendszeres mozgásra, sportolásra, hanem az értelmes szabadidő eltöltésére is.

      A sporteszköztár folyamatos felújítást, pótlást igényel, hiszen tanulóink aktívan bekapcsolódnak különféle sporttevékenységekbe, fociznak, floorballoznak, asztaliteniszeznek, sakkoznak, részt vesznek az iskola által szervezett sí- és úszótanfolyamokon.

      Mivel a jelenlegi Covid-19 helyzetben csupán elméleti oktatás folyik a testnevelés területén, a sporteszközök használata leginkább a délutáni napközi otthon szabadidős tevékenységére korlátozódik. A napi szintű iskolai tanítás újraindítása lehetővé teszi, hogy iskolánk többi tanulója is használja az új sporteszközöket. Célunk az, hogy a lehető legtöbb gyermek sportoljon, mozgással töltse a szabadidejét, felkészülhessen különböző versenyekre, összemérhesse tudását, erejét, alkalmasságát a járás többi iskolájának tanulóival is.

      Úspešný projekt: Športujeme s radosťou

      Šport ako prostriedok rozvoja osobnosti plní výchovnú, vzdelávaciu a sociálnu úlohu. Významnú úlohu a osobitnú  dôležitosť zohráva šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže. Podaný projekt s názvom Športujeme s radosťou bol prioritne zameraný na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre rôzne športové aktivity, ktoré budú využívať žiaci Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali  v rozvoji ich telesnej kultúry. Nadobudnutie vybavenia bude slúžiť ako prostriedok pre zvýšenie motivácie, na kultivované trávenie voľného času i vytváranie príležitosti pre aktívne zapojenie žiakov do pravidelnej pohybovej činnosti.

      Materiálno-technické vybavenie pre športové činnosti je potrebné pravidelne dopĺňať. Žiaci našej koly sa pravidelne zapájajú do rôznych pohybových a športových aktivít, taktiež navštevujú športové krúžky, zúčastňujú sa lyžiarskeho a plaveckého výcviku, pravidelne hrajú futbal a floorball, majú radi stolný tenis a zúčastňujú sa aj súťaží v šachu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sú športové aktivity značne obmedzené, telesná a športová výchova sa realizuje skôr na teoretickej úrovni. Žiaci majú možnosť využitia získaných športových prostriedkov ako futbalová lopta, švihadlá a v súčasnosti využiť ich v rámci poobedňajších aktivít v školskom klube detí. Ostatné športové pomôcky budú využité v prípade obnovenia edukácie a pri organizovaní rôznych športových akcií a súťaží v škole, ale aj počas stretnutí a turnajov medzi školami v rámci okresu Šaľa.

      Zakúpením športovej výbavy sa prispeje k rozvoju pohybových zručností, aktívnemu a zmysluplnému využitiu voľného času. Ďakujeme.

      Materiálne-technické športové vybavenie pre školu bolo zabezpečené v rámci poskytnutia dotácie na podporu športu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      "Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósul meg."

      "Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja."

       

     • ÚJ INFORMÁCIÓK

     •  

      A 2020. 11. 8-án kiadott minisztériumi útmutató értelmében november 9-től a következő rendelkezések lépnek érvénybe a tanulók és törvényes képviselőik számára:

      • Az iskola területére továbbra is csak negatív teszteredmény vagy a tesztelés alóli kivétel felmutatásával lehet belépni.
      • Azok a tanulók, akik az iskolába olyan járásból érkeznek, amelyben kötelező volt a tesztelés második fordulója, az első forduló után kiadott feltételek alapján léphetnek csak be az iskolába.
      • Amennyiben az iskolába belépni akaró személy (tanuló vagy bármelyik, vele egy háztartásban élő családtag) részt vett az országos tesztelés második fordulóján, és bármelyikük teszteredménye pozitív lett, kötelezően a 10 napos karantén lép érvénybe.

      A tanuló ebben az esetben nem látogathatja az iskolát.

      • A szülő vagy a törvényes képviselő a karanténról értesíti a kezelőorvosát, valamint tudatja az iskola igazgatóságával, hogy a gyermeke részt vesz-e a távoktatásban. Amennyiben nem vesz részt, a tanulót hiányzóként vezetjük. A 10 napos karantént követően a szülő orvosi igazolás felmutatásával igazolja, hogy gyermeke folytathatja az iskolai oktatást.
      • Ha szülő nem tud felmutatni negatív teszteredményt vagy nem vett részt a tesztelésen (okt. 29. és nov. 1. között, valamint a kötelező második tesztelés alá eső járásokból érkezők nov. 6-8. között), nem léphet be az iskola területére. Amennyiben a gyermek abszolválta a 10 napos karatént, visszatérhet az iskolába, a szülő igazolja a hiányzását. Az iskolába való visszatéréskor leadja a nyilatkozatot, hogy gyermeke egészséges.
      • Az alsó tagozatos tanulók negatív teszteredmény bemutatása nélkül beléphetnek az iskolába. A szülő által kitöltött fertőzésmentességről szóló nyilatkozatot viszont belépéskor leadják az ügyeletes pedagógusnak.

       

       

      Az aktuális minisztériumi útmutató megtalálható a következő linken:

      https://www.minedu.sk/25545-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-

      celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-netestovane-okresy/

     • Tisztelt Szülők!

     • Értesítjük Önöket, hogy 2020. november 3-tól (kedd) csak az a szülő vagy törvényes képviselő, (esetleg más személy) kísérheti a gyermeket az iskolába, aki a koronavírusra érvényes negatív teszteredménnyel rendelkezik.

      Az iskolába járó gyermek törvényes képviselőjének az országos tesztelés után, gyermeke iskolába lépésekor ki kell töltenie az ún. fertőzésmentességet igazoló nyilatkozatot, s azt leadni a keddi reggel az iskolában. A leadott nyilatkozat nélkül a gyermek nem látogathatja az iskolát. A 10 éves gyerekek a negatív teszteredmény birtokában jöhetnek iskolába (4. osztályosok közül akik már betöltötték a 10. életévüket).

      A fertőzésmentességet igazoló nyilatkozat letölthető itt:  https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

      Nyomtatott formában az iskola bejáratánál is megtalálható.

      A szülő elektronikusan is beadhatja az iskola weboldalán keresztül a nyilatkozatot a fertőzésmentességről: Žiadosti – Pridať žiadosť (zöld gomb jobbra lent), kikeresni a Vyhlásenie o bezinfekčnosti, bejelölni a dátumot (3.11.2020),  utána Podať novú žiadosť (jobbra fent a piros gomb).

      Egyéb dokumentumok:

      2020.11.1-től aktuális rendeletet: https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

      Aktuális információk:https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

      Köszönjük az együttműködést. Jó egészséget kívánunk mindenkinek.

     • Őszi szünet 2020

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket és a kedves tanulókat, hogy az őszi szünet időpontja a következőképpen változik:

      2020. október 30-tól november 2-ig tart,

      2020. november 6-tól november 9-ig tart

      (péntek és hétfő – az országos tesztelés előtt és után).

      Ezeken a naponkon a távoktatás is szünetel.

      A tanítás és a távoktatás 2020. november 3-án, illetve november 10-én (kedden) folytatódik.

      Az óvodai részleg a megszokott módon üzemel.

      Minden gyereknek és tanulónknak kellemes őszi pihenést kívánunk.

     • Hol volt, hol nem volt...

     • A Nyitra megye Művelődési központja A Hol volt, hol nem volt.... című IX. mesefesztivál keretében képzőművészeti pályázatot hirdetett “Tündérmesék” címmel. A versenybe iskolánk tanulói is bekapcsolódtak. Nem maradtak ki az iskolai klub tanulói sem. Különleges és ötletes alkotások születtek az iskolai klub 2.csoportjában. A következő tanulók képzőművészeti alkotásai jutottak tovább: Bugár Emma, Habán Laura, Horváth Dorka, Kollár Kitti, Kóňa Zoe, Nozdrovický Lili. Gratulálunk.

     • Emberségből példát

     • Vannak az életben nehéz időszakok, de boldog pillanatok és kedves meglepetések is. 2020. október 23-án, pénteken, egy nagy doboz érkezett az iskolába telis-tele Vozák Irénke által készített szájmaszkokkal, melyeket iskolánk tanulói számára saját kezűleg készített és nekik ajándékozott. Hálás köszönet érte minden gyermek nevében.

      Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. (Böjte Csaba)

       

     • Aktuális információk

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket és kedves tanulóinkat az oktatással és a távoktatással kapcsolatosan. 2020. október 26-tól a következő lép érvénybe:

      • az óvodai részleg továbbra is a működik a fokozott biztonsági előírások betartásával,

      • alsó tagozaton (1. – 4. évfolyamok) a megszokott rend szerint folytatódik a tanítás a fokozott biztonsági előírások betartásával,

      • az ebéd az alsó tagozat számára továbbra is biztosítva, a felső tagozat kijelentve,

      • minden osztály számára külön napközis csoport biztosítva,

      • 2020. október 26-tól november 27-ig távoktatás lesz az alapiskola felső tagozatán (5. – 9. évfolyam részére), mely kötelező minden tanuló számára,

      • az iskola nyitva tartása 7.00-tól 16.00-ig,

      • a mai nap folyamán a tanulók a távoktatással kapcsolatos alapinformációkat megkapták az iskola vezetőségétől, az osztályfőnöktől, valamint a szakos pedagógusoktól is,

      • minden 5. – 9. osztályos tanuló számára biztosítva az Edupage és a Google Tanterem hozzáférési kód és bejelentkezés,

      • a tanulók számára kiosztva a munkafüzetek és egyéb segédeszközök,

      • kérem azokat, akik a mai napon hiányoztak, 2020. október 26-án (hétfőn) átvehetik a szükséges dolgaikat 8.00-10.00 között,

      • 2020. október 26-án, a hétfői napon, minden tanuló matematikából, magyar nyelvből és szlovák nyelvből megkapja a feladatát,

      • a jövő hét elején ismertetve lesz a távoktatás alatti órarend az egyes osztályok számára a ZOOM online órákkal együtt.

      Pontosabb információkat folyamatosan és továbbra is közölni fogunk. Kérek minden Tisztelt Szülőt és kedves gyereket a megértésre és az együttműködésre. Bármilyen probléma esetén elsődlegesen forduljanak bizalommal az osztályfőnökhöz.

      Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

      Jó egészséget!

      Hamar Mónika, igazgató

     • Hangfalak az osztályoknak

     • A Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda  igazgatósága ezúton fejezi ki köszönetét a SZINTEZIS PLUS s.r.o. cég tulajdonosának, Ing. Tyukos Attilának, iskolánknak nyújtott támogatásért. Egyúttal köszönjük Száz Csilla szülőnek a közbenjárást és a segítséget. Minden osztálynak hangfalakat tudunk biztosítani az oktatás során.

       Köszönjük.

     • Idősek iránti tisztelet hónapja

     • „Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok

      Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,

      S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,

      Szeretetünk is hadd legyen ajándék.” (Tóth Árpád)

       

      Kapaszkodó levelek a fákon, színek kavalkádja, csodaszép természet, őszi varázslat...

      1991 óta október elseje az idősek világnapja, az októberi hónap pedig az idősek iránti tisztelet hónapja

      A szép kort megélő emberekről és megbecsülésükről szól.

      Hagyományosan ezen alkalomból iskolánk évente megszervezte a nagyszülők teadélutánját. Az idén a járvány terjedése miatt elmarad a kedvelt program és közös találkozás a nagyszülőkkel, nyugdíjas kollégákkal, a városi nyugdíjasotthon néhány lakójával. Most is az eszünkbe jutnak, gyakran gondolunk rájuk.

      Bizonyára nem ismerik jól a mai modern szavakat és vívmányokat, de tudják azokat a szavakat, mint becsületesség, tisztesség, figyelem, szeretet, munka, felelősség, család. Mögöttük az életút, a tapasztalat és a bölcsesség.

      Fordítsunk kiemelt figyelmet ebben az időszakban biztonságukra, segítsünk és gondoskodjunk idősebb embertársainkról, nagymamákról és nagypapákról.

      Mondjunk apró köszönetet minden szépkorúnak, akiktől életünk során tanulhattunk valami szépet, jót, de legfőképpen emberséget.

       

     • Figyelem!

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőkkel, hogy 2020.10.12-től (hétfőtől) az alsó tagozatos tanulóknak  is kötelező a maszk viselése az iskolában a minisztériumi rendelet alapján. Kérjük Önöket, hogy biztosítsanak gyermekük számára naponta 2 szájmaszkot.

      Aktuális információk megtalálhatóak a következő linken: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

      További új információkat és változásokat folyamatosan közlünk majd.

      Köszönjük szépen az együttműködést.

      Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje