• ADVENT 2020

     • „A szeretet akkor él, ha minden nap igaz,

      néhány szép pillanat az évekre nem vigasz.

      Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,

      de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább." (Berkes Gábor)

      2020. november 29. - advent első vasárnapja, s ezzel kezdetét veszi a várakozás, az elcsendesedés ideje. Ma meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát.

      Lassan a végéhez közeledik az év,  nemsokára itt van december, a szeretet és a csodák hónapja. Elkezdődik a készülődés az év legnagyobb, legmeghittebb ünnepére, a karácsonyra. Tegyük minden percét örömtelivé, hogy az ünnepi időszak igazán a miénk legyen. Hiszen az örömhöz és a boldogsághoz vezető út a fontos, nem csupán az, amikor megérkezünk. Az advent a hagyományaival és szokásaival lehetőséget ad arra, hogy felkészüljünk a változásra, a csodára, a lelkünket erősítő pillanatokra, s ezek befogadására. Tudatosítsuk ebben a mindannyiunk számára nehéz és bizonytalan időszakban a számunkra fontos és alapvető emberi értékeket. Tudjuk értékelni mindazt, amink van, az olyan örök értékeket mint család, hit, odafigyelés, együvé tartozás. Ajándékozzuk meg egymást ezekkel, s ismerjük fel a közelgő ünnep igazi értékét, hiszen ez adja meg valódi üzenetét is.

      Kívánunk az adventi hetekben sok türelmet, jó egészséget, mosolyt, nyugalmat, biztonságot,  tiszta szívet, szeretteik körében eltöltött felejthetetlen pillanatokat.

      Szép adventet mindenkinek.

     • Virtuózok

     • Németh André 5. osztályos és Németh Noémi 4. osztályos tanulóink részt vettek a Virtuózok V4+ nemzetközi versenyen., amelyet a hétvégen a Duna TVközvetített. Noémi hegedűvel, André pedig énekkel versenyzett. Gratulálunk a kis virtuózoknak.

     • Sikeres projekt: Sportoljunk örömmel - Úspešný projekt: Športujeme s radosťou

     • A sportnak,  mint személyiségfejlesztő tényezőnek,  fontos nevelő-  és szociális szerepe is van, hiszen nagymértékben hozzájárul az egészséges életmód kialakításához a gyermekek és az ifjúság körében.

      A Sportoljunk örömmel pályázat célja elsősorban a sportoláshoz szükséges  anyagi bázis bebiztosítása volt, olyan eszközök  beszerzése, melyeket iskolánk  tanulói használhatnak  majd. Szeretnénk, ha ezek a sporteszközök motiválnák tanulóinkat  nemcsak a rendszeres mozgásra, sportolásra, hanem az értelmes szabadidő eltöltésére is.

      A sporteszköztár folyamatos felújítást, pótlást igényel, hiszen tanulóink aktívan bekapcsolódnak különféle sporttevékenységekbe, fociznak, floorballoznak, asztaliteniszeznek, sakkoznak, részt vesznek az iskola által szervezett sí- és úszótanfolyamokon.

      Mivel a jelenlegi Covid-19 helyzetben csupán elméleti oktatás folyik a testnevelés területén, a sporteszközök használata leginkább a délutáni napközi otthon szabadidős tevékenységére korlátozódik. A napi szintű iskolai tanítás újraindítása lehetővé teszi, hogy iskolánk többi tanulója is használja az új sporteszközöket. Célunk az, hogy a lehető legtöbb gyermek sportoljon, mozgással töltse a szabadidejét, felkészülhessen különböző versenyekre, összemérhesse tudását, erejét, alkalmasságát a járás többi iskolájának tanulóival is.

      Úspešný projekt: Športujeme s radosťou

      Šport ako prostriedok rozvoja osobnosti plní výchovnú, vzdelávaciu a sociálnu úlohu. Významnú úlohu a osobitnú  dôležitosť zohráva šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže. Podaný projekt s názvom Športujeme s radosťou bol prioritne zameraný na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre rôzne športové aktivity, ktoré budú využívať žiaci Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali  v rozvoji ich telesnej kultúry. Nadobudnutie vybavenia bude slúžiť ako prostriedok pre zvýšenie motivácie, na kultivované trávenie voľného času i vytváranie príležitosti pre aktívne zapojenie žiakov do pravidelnej pohybovej činnosti.

      Materiálno-technické vybavenie pre športové činnosti je potrebné pravidelne dopĺňať. Žiaci našej koly sa pravidelne zapájajú do rôznych pohybových a športových aktivít, taktiež navštevujú športové krúžky, zúčastňujú sa lyžiarskeho a plaveckého výcviku, pravidelne hrajú futbal a floorball, majú radi stolný tenis a zúčastňujú sa aj súťaží v šachu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sú športové aktivity značne obmedzené, telesná a športová výchova sa realizuje skôr na teoretickej úrovni. Žiaci majú možnosť využitia získaných športových prostriedkov ako futbalová lopta, švihadlá a v súčasnosti využiť ich v rámci poobedňajších aktivít v školskom klube detí. Ostatné športové pomôcky budú využité v prípade obnovenia edukácie a pri organizovaní rôznych športových akcií a súťaží v škole, ale aj počas stretnutí a turnajov medzi školami v rámci okresu Šaľa.

      Zakúpením športovej výbavy sa prispeje k rozvoju pohybových zručností, aktívnemu a zmysluplnému využitiu voľného času. Ďakujeme.

      Materiálne-technické športové vybavenie pre školu bolo zabezpečené v rámci poskytnutia dotácie na podporu športu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      "Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósul meg."

      "Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja."

       

     • ÚJ INFORMÁCIÓK

     •  

      A 2020. 11. 8-án kiadott minisztériumi útmutató értelmében november 9-től a következő rendelkezések lépnek érvénybe a tanulók és törvényes képviselőik számára:

      • Az iskola területére továbbra is csak negatív teszteredmény vagy a tesztelés alóli kivétel felmutatásával lehet belépni.
      • Azok a tanulók, akik az iskolába olyan járásból érkeznek, amelyben kötelező volt a tesztelés második fordulója, az első forduló után kiadott feltételek alapján léphetnek csak be az iskolába.
      • Amennyiben az iskolába belépni akaró személy (tanuló vagy bármelyik, vele egy háztartásban élő családtag) részt vett az országos tesztelés második fordulóján, és bármelyikük teszteredménye pozitív lett, kötelezően a 10 napos karantén lép érvénybe.

      A tanuló ebben az esetben nem látogathatja az iskolát.

      • A szülő vagy a törvényes képviselő a karanténról értesíti a kezelőorvosát, valamint tudatja az iskola igazgatóságával, hogy a gyermeke részt vesz-e a távoktatásban. Amennyiben nem vesz részt, a tanulót hiányzóként vezetjük. A 10 napos karantént követően a szülő orvosi igazolás felmutatásával igazolja, hogy gyermeke folytathatja az iskolai oktatást.
      • Ha szülő nem tud felmutatni negatív teszteredményt vagy nem vett részt a tesztelésen (okt. 29. és nov. 1. között, valamint a kötelező második tesztelés alá eső járásokból érkezők nov. 6-8. között), nem léphet be az iskola területére. Amennyiben a gyermek abszolválta a 10 napos karatént, visszatérhet az iskolába, a szülő igazolja a hiányzását. Az iskolába való visszatéréskor leadja a nyilatkozatot, hogy gyermeke egészséges.
      • Az alsó tagozatos tanulók negatív teszteredmény bemutatása nélkül beléphetnek az iskolába. A szülő által kitöltött fertőzésmentességről szóló nyilatkozatot viszont belépéskor leadják az ügyeletes pedagógusnak.

       

       

      Az aktuális minisztériumi útmutató megtalálható a következő linken:

      https://www.minedu.sk/25545-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-

      celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-netestovane-okresy/

     • Tisztelt Szülők!

     • Értesítjük Önöket, hogy 2020. november 3-tól (kedd) csak az a szülő vagy törvényes képviselő, (esetleg más személy) kísérheti a gyermeket az iskolába, aki a koronavírusra érvényes negatív teszteredménnyel rendelkezik.

      Az iskolába járó gyermek törvényes képviselőjének az országos tesztelés után, gyermeke iskolába lépésekor ki kell töltenie az ún. fertőzésmentességet igazoló nyilatkozatot, s azt leadni a keddi reggel az iskolában. A leadott nyilatkozat nélkül a gyermek nem látogathatja az iskolát. A 10 éves gyerekek a negatív teszteredmény birtokában jöhetnek iskolába (4. osztályosok közül akik már betöltötték a 10. életévüket).

      A fertőzésmentességet igazoló nyilatkozat letölthető itt:  https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

      Nyomtatott formában az iskola bejáratánál is megtalálható.

      A szülő elektronikusan is beadhatja az iskola weboldalán keresztül a nyilatkozatot a fertőzésmentességről: Žiadosti – Pridať žiadosť (zöld gomb jobbra lent), kikeresni a Vyhlásenie o bezinfekčnosti, bejelölni a dátumot (3.11.2020),  utána Podať novú žiadosť (jobbra fent a piros gomb).

      Egyéb dokumentumok:

      2020.11.1-től aktuális rendeletet: https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

      Aktuális információk:https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

      Köszönjük az együttműködést. Jó egészséget kívánunk mindenkinek.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
    • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
    • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
    • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
    • 37861409
    • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
    • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
    • silviakoros@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje