• Fontos információk – dôležité informácie Beíratás az 1. osztályba/Zápis do 1. ročníka

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda első osztályába való beíratás időpontja                                                                

      2020. április 15. és 2020. április 24. közötti időszak az iskola fenntartója által meghatározva a koronavírus miatt.

      Két módon lehetséges a gyermekeiket beíratni érdeklődés esetén:

      1. Elektronikus formában 2020. április 15. és 2020. április 24. között. Az iskola weboldalán megtalálhatóak a szükséges dokumentumok.

      2. Személyesen az iskola igazgatóságán 2020. április 20. és 2020. április 22. között 9.00-tól 12.00-ig. Megkérjük a Tisztelt Szülőket, hogy mailben vagy az iskola Facebook oldalán előre egyeztessen időpontot lehetőség szerint.

      Egyéb fontos információk:

      A beiratkozás a gyermek részvétele nélkül történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat (a gyermek születési anyakönyvi
      kivonatának másolata, a törvényes képviselő személyazonossági igazolványának másolata,
      a gyermek betegbiztosítási kártyájának másolata) szükséges elhozni, vagy javasoljuk elektronikus úton eljuttatni az iskola e-mail címére.

      A törvényes képviselő által eljuttatott adatok ellenőrzése a tanítás újrakezdését követő két
      héten belül fog megtörténni.
      A sajátos nevelést igénylő gyermekek törvényes képviselői legkésőbb 2020. június 15-ig (nem szükséges a beiratkozásig) eljuttatják a pedagógiai-pszichológiai tanácsadók (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) nyilatkozatát az iskolának.
      Abban az esetben, ha a törvényes képviselő kérvényezi gyermeke kötelező iskolalátogatásának halasztását, a következő dokumentumok szükségesek:
      - törvényes képviselő írásbeli kérvénye,
      - gyermekorvos ajánlása,
      - pedagogiai-pszichológiai tanácsadó véleményezése.


      A szükséges dokumentumokat legkésőbb a tanítás újrakezdését követő 4 héten belül kell
      eljuttatni az iskolába.

      Kérjük a koronavírussal kapcsolatos higiéniai szabályok fokozott betartását a beiratkozás során! Köszönjük.

       

      Zápisy do 1. ročníka v Základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya vyučovacím jazykom maďarským v Šali sa uskutoční na základe dohody so zriaďovateľom v termíne od 15. apríla do 24. apríla 2020 vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronavírusom.

      1. Elektronickú prihlášku môžu zákonní zástupcovia podať v termíne od 15. apríla do 24. apríla 2020. Potrebné dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle školy.

      2. Osobne si môžu vyplniť a podať žiadosť o prijatie do prvého ročníka zákonní zástupcovia v termíne  od 20. apríla do 22. apríla 2020 na riaditeľstve školy v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. Žiadame vážených rodičov, aby v prípade možnosti si vopred dohodli termín osobného stretnutie mailom alebo cez Facebook stránku školy.

      Prosíme o dodržanie sprísnených hygienických opatrení počas zápisu do 1. ročníka. Ďakujeme.

      Ostatné dôležité informácie:                                                                              

      • zápisy sa organizujú bez osobnej prítomnosti detí,
      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
      • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
      • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       

      Kontaktusok/Kontakty

      Az iskola weboldala/Webové sídlo školy: pazmanymta.edupage.org

      Az iskola Facebook oldala/Facebook stránka školy: https://www.facebook.com/PazmanyPeterAlapiskola

      Az iskola e-mail címe/Mailová adresa školy: pazmanymta@zoznam.sk

      Dokumenty k zápisu - Beíratkozási dokumentumok:

      1._Ziadost_Kerveny.doc

      2._Udaje-Adatlap_2020.doc

      3._Dotaznik-Kerdoiv.doc

      4._Protokol_-_Beiratasi_jegyzokonyv_2020.doc

      5._SuhlasOU_Nyilatkozat_kamerak.docx

      6._GDPR-Adatvedelem.docx

      7._Ziadost_Palyazat.doc

      8._Ziadost_-_studium_v_zahranici_-_Kerveny.doc

      9._Odklad_halasztas.doc

      10.Nabozenstvo-Etika-Hittan-Etika_2020-21(1).docx

       

      Ostatné dokumenty/Egyéb dokumentumok:

      Zapis_do_1.rocnika_2020.pdf

      Zoznam_potrebnych_pomocok_-_Szukseges_dolgok_listaja_1._osztaly.doc

      Az elektronikus bejelentkezés az alábbi módon is történhet: lásd fotó

       

            

       

     • Kosztolányi Dezső

     • 135 évvel ezelőtt született Kosztolányi Dezső, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Legismertebb költeményével emlékezzünk meg a költőről!

      Mostan színes tintákról álmodom

      Mostan színes tintákról álmodom.

      Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
      e tintával írnék egy kisleánynak,
      egy kisleánynak, akit szeretek.
      Krikszkrakszokat, japán betűket írnék,
      s egy kacskaringós, kedves madarat.
      És akarok még sok másszínű tintát,
      bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
      és kellene még sok száz és ezer,
      és kellene még aztán millió:
      tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke,
      szemérmetes, szerelmes, rikitó,
      és kellene szomorú-viola
      és téglabarna és kék is, de halvány,
      akár a színes kapuablak árnya
      augusztusi délkor a kapualján.
      És akarok még égő-pirosat,
      vérszínűt, mint a mérges alkonyat,
      és akkor írnék, mindig-mindig írnék.
      Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal:
      arany-imát írnék az én anyámnak,
      arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal.
      És el nem unnám, egyre-egyre írnék
      egy vén toronyba, szünes-szüntelen.
      Oly boldog lennék, Istenem, de boldog.

      Kiszínezném vele az életem.

     • Tanítónap 2020

     • „A pedagógus karizmája a jövőbe vetett hit optimizmusa.”

      Március 28-án ünnepeljük az egyik legszebb hivatást és azokat, akik ezt naponta gyakorolják a gyermekek érdekében. A pedagógusokat köszöntjük, akiknek mindennapjaik része az erőfeszítés, a kudarc és a siker. Legnagyobb feladatuk a szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása, a tudásvágy felébresztése. Felelősségteljesen felfedezni és segíteni kibontakozni a tehetséget, amely a gyermekekben lakozik, megnyitni a világ lehetőségeit számukra, felismerni a mindenkiben más és más, különböző értékeket.

      Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, egy mosoly, ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás a gyermekre életre szóló hatást gyakorolhat. A valódi haszon, a munka gyümölcse azonban sokszor csak évek múlva érik be. Bizonyára sokan emlékszünk olyan pedagógusokra, akiket szerettünk, s akiknek a tanítására is nyitottak voltunk. Csodálhatnak, elismerhetnek azért, amit tudunk, de szeretni azért a kapcsolatért szeretünk, ami kialakult a tanár és tanítványa között. Ez a kapcsolat alapozza és alapozta meg a tudomány, a tudás iránti szeretet is.

      A pedagógus lét nem csupán munkát jelent, hanem szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot Az örök értékek továbbadása a következő generációkra a legszebb vállalások egyike, amit ember tehet. Mindennap azonban meg kell felelni az elvárásoknak, elsősorban a saját maguk által felállított mércének, másodsorban a gyerekek, a szülők és a pedagógustársak elvárásainak. Hiszen az oktatás és nevelés az emberhez méltó élet minőségét határozza meg. Befolyásolja az egyén, a család, a közösség és a nemzet szemléletét, kultúráját, tudományos helyét a világban.

      Nem könnyű feladat, különösen a kialakult bizonytalan, jelen helyzetben. Pánik, kétségbeesés, bizonytalanság jellemzi mindennapjainkat és hangulatunkat. Fontos és talán a legnehezebb most nyugodtnak, higgadtnak maradni, a kiszámíthatalan időszakban békére lelni. Ideiglenesen egy új életet alakítunk ki magunknak új rutinokkal, szokásokkal, feladatokkal a tanítás kapcsán, s otthonainkban is. Nagy kihívás ez számunkra, de naponta fejlődünk és tanulunk általa fókuszálva a legfontosabbra. Őrizzük meg azonban az apró örömöket a mindennapjainkban, s higyjünk együtt abban, hogy az elkövetkezendő időszak, az új tavasz egyben megújulást hoz és reménységet.

      Chesterton mondja: „A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.” Bizton állítom, hogy a pedagógusok mindegyike – ki-ki a maga területén – nyújtott és nyújt annyit és olyat, amivel e hitük beteljesedik.  

      Záró gondolatként Széchenyi Istvánt idézem: „Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk." Kívánok mindenekelőtt töretlen jó egészséget, munkába vetett hit megtartását, megértést, örömteli pillanatokat, szakmai és magánéleti sikert, valamint sok-sok gyermekmosolyt. Bízom benne, hogy mihamarabb találkozunk és jókedvűen együtt folytatjuk a megkezdett tanévet, a mindennapi közös munkát.

      Köszöntsük egymást a tavasz első virágaival, hittel, hogy a virág jó magot hoz, a szép, a jó, a hasznos kicsírázik tanítványaink lelkében.

      Isten éltesse a pedagógusokat!

      Mgr. Hamar Mónika

      igazgatónő

       

     • Az "Iskolai klub" adása az RTVS 2 csatornán

     • Az RTVS 2-es csatornáján naponta van iskolásoknak szóló program, immár a felső tagozatosok részére is. Az  adás  három részre van osztva, az 1.- 2. osztályosok, a 3.- 4. osztályosok és az 5.- 7. osztályosoknak szóló iskolai program. Információk találhatók az alábbi képen, és a SŠÚ honlapján is  www.sala.edupage.org

     • Gyermekápolási táppénz - čerpanie OČR

     • Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy  a koronavírus járvány alatt a szülő az egészséges gyermekre is jogosult gyermekápolási táppénzre. Ebben az esetben a szociális biztosítónak be kell nyújtani ún. becsületbeli nyilatkozatot, melyet mellékletben csatolunk.

      Dovoľujeme si informovať zákonných zástupcov čerpajúcich OČR z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení v súvislosti s koronavírusom o zaslanie čestného vyhlásenia pre Sociálnu poisťovňu, ktorú v prílohe pripájame.

      cestne__vyhlasenie.docx​​​​​​​

     • FELHÍVÁS

     • Kérjük a gyerekeket, hogy az elkészült és kiragasztott szívecskékről küldjenek képet, vagy az osztályfőnöknek az Edupage weboldalon keresztül, vagy a Facebookon kommentbe. Köszönjük.

     • INTERAKTÍV TÁBLA

     • 2019 novemberében megrendezett szülői bál bevételéből, valamint szülői támogatás segítségével március elején közös megegyezés alapján iskolánk egy új interaktív táblával gazdagodott. A modern technikai eszközt az 1. osztályban helyeztük el. Bízunk benne, hogy ügyes kis elsőseink és a többiek is mihamarabb aktívan, jókedvűen és mosolygósan használják ismereteik gazdagítására és tudásuk gyarapítása céljából.

      Az információs és kommunikációs technológiai eszközök használata élményt jelent a tanulók számára, sokkal motiváltabbak, így hatékonyabb tudásátadás érhető el. A jelen helyzet is rámutat arra, hogy  a különböző digitális eszközök alkalmazása az oktatási folyamatban szükségszerű. Továbbra is kiemelt célunk az informatika eszköztárát bevonni a tanítási gyakorlatba.

      Köszönjük!

     • FONTOS INFORMÁCIÓK

     • Opatrenia_ministerstva_skolstva_24.3.2020.pdf

      Branislav Gröhling oktatási miniszter sajtótájékoztatója alapján szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Szülőket és tanulóinkat.

      1. További intézkedésig a tanítás szünetel minden iskolában.
      2. Elmarad a T9 tesztelés a 2019/2020-as tanévben.
      3. Elmarad az érettségi írásbeli a 2019/2020-as tanévben.
      4. A szóbeli érettségi vizsgákra sor kerül június 30-ig, ill. a tanítás újrakezdését követő két héten belül.
      5. A középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje 2020. május 15. és nincs szükség orvosi igazolásra.
      6. Középiskolai felvételi vizsgák időpontja a tanítás újrakezdését követő két héten belül.
      7. Beíratás az alapiskola 1. évfolyamába 2020. április 15 - 30.

      8. Minden online tanításhoz szükséges info és anyag, valamint minden egyéb rendelkezés megtalálható a minisztérium kezdeményezésére létrehozott weboldalon: www.ucimenadialku.sk.

     • Távoktatás – alkalmazások és weboldalak

     • Az oktatásügyi  minisztérium rendelete értelmében az iskolaigazgatóknak gondoskodni kell a tanulók távoktatásáról, azaz biztosítani a pedagógusok és a tanulók közti elektronikus kapcsolattartást lehetőség szerint. Az elektronikus Edupage oktatási rendszeren keresztül, az Alf program segítségével, valamint az előre meghatározott és kijelölt feladatok által biztosítjuk mindezt tanulóink számára, kérve a szülők segítségét és támogatását. Az aktuális helyzettel és a változásokkal kapcsolatosan folyamatosan informálunk majd. A kialakult helyzetre reagált az iskola igazgatónője is, aki szerint nem teljesen vannak felkészülve az iskolák a jelen szituációra, hiszen a szükséges feltételek sajnos nem mindenki számára biztosítottak a mai modern korban sem.

      Cikk: Uj Szó

      Jelenleg több portál biztonságos digitális teret biztosít a tanulók és a tanítók számára. Ezen portálokon rengeteg kiegészítő digitális taneszköz megtalálható: videókat, képeket, hanganyagokat és interaktív feladatokat is tartalmaznak. Tomolya Róbert, füleki tanár, összeállított egy segédanyagokat tartalmazó gyűjteményt a távoktatáshoz.

      Link: https://szmpsz.sk/tomolya-robert-a-fuleki-gimnazium-tanaranak-gyujtemenye-alkalmazasok-weboldalak-a-tavoktatashoz/.

      Kérjük, hogy idejük és lehetőségük szerint minél többen éljenek a lehetőséggel, használják sikeresen ezeket a felületeket! Kitartást, jó munkát és főleg  jó egészséget kívánunk mindannyiuknak. Kellemes tavaszi napokat!

       

     • Dobré slovo – Jó Szó

     • A Dobré slovo – Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny iskolai fordulóját március elején rendeztük meg. Tanulóink négy kategóriában mérték össze előadói képességüket. Repertoárjukon szerepeltek klasszikus és mai szerzők művei is. A versenybe 27 tanuló kapcsolódott be. Minden résztvevőnek gratulálunk. A helyzetre való tekintettel a hivatalos eredményhirdetés elmaradt.

      Felkészítő pedagógusok: Hamar Mónika, Szetyinszký Veronika, Paszmár Erzsébet.

      Eredmények:

      I. kategória – vers

      1. hely – Lieskovský Viktória (7. osztály)

      2. hely – Macky Máté (6. osztály)

      3. hely – Lieskovský Dominika (7. osztály)

       

      II. kategória – próza

      1. hely – Szabó Máté (6. osztály)

      2. hely – Deák Krisztina (7. osztály)

      3. hely – Pešádik Oszkár (7. osztály)

       

      III. kategória – vers

      1. hely – Lelovics Kamilla (9. osztály)

      2. hely – Daru Csenge (9. osztály)

      3. hely – Polgár Sára (9. osztály)

       

      IV. kategória – próza

      1. hely – Polgár Dániel (9. osztály)

      2. hely – Pešádik Zsófia (9. osztály)

      3. hely – Beneš Zsófia (9. osztály)

       

     • Információ

     • A pozsonyi válságstáb 2020. 3. 12. csütörtöki ülésén, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elfogadott megelőző jellegű biztonsági óvintézkedés értelmében a szlovákiai iskolákban és egyéb tanintézetekben 2020. március 16-tól, azaz hétfőtől legalább 14 napra felfüggesztik a tanítást. Ennek a rendeletnek értelmében a Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda 2020. március 16. és 27. között bezár.  Tanulóink megkapták az információkat a tanulást és a pótolandó tananyagot illetően. Kérjük a Tisztelt Szülőket és kedves tanulóinkat, hogy figyeljék az iskola weboldalát és a facebook oldalát. Az osztályfőnökök pedig elektronikusan kommunikálnak majd a tanulókkal és a szülőkkel az edupage oldalon keresztül. Az iskola vezetősége folyamatosan informál majd az esetleges változásokkal kapcsolatosan.

     • Prerušenie vyučovania

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Zdroj:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

     • INFORMÁCIÓ

     • A vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda  igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a koronavírus fertőzés terjedése miatt sor kerülhet az oktatási intézmények működésének felfüggesztésére, azaz az iskolák és az óvodák bezárására városunkban is. Kérünk minden szülőt, hogy számoljon ezzel a lehetőséggel is. Amennyiben ez bekövetkezik, az iskola majd tájékoztatja Önöket. A szükségszerű lépést illetően megértésüket köszönjük.

     • FIGYELEM

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a koronavírussal kapcsolatos megelőző óvintézkedések miatt a március 13-ra tervezett Nyitott nap és a mozilátogatás elmarad.

      Megértésüket köszönjük.

     • TAEKWON-DO

     • Gemeri Erik 8. osztályos tanuló részt vett a nemzetközi TAEKWON-DO versenyen Csehországban, ahol saját kategóriájában a szép 3. helyet érte el. Gratulálunk.

     • Lövészverseny

     • Tóth Ádám 8. osztályos tanuló jól szerepelt a járási lövészversenyen, ahol az előkelő 2. helyezést érte el. Gratulálunk

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje