• CULTPLAY – interaktív tematikus játszótér átadása

     • Vágsellye Városa, mint az INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló „CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata“ projekt partnereként 2019. 9. 30-án szervezte meg

      a MAJK történelmi emlékmű másolataként Vágsellyén készült tematikus játszótér ünnepélyes átadását. A helyszín a Vágsellyei jégpálya területe volt. Az átadón részt vettek a 3. osztályos tanulóink, akik tánccal mutatkoztak be és a 4. osztályosaink is képviselték iskolánkat. A vendégek és projektpartnerek fogadása után fellépett a Šaľanček néptánc együttes. Mgr. Jozef Belický, Vágsellye polgármestere, rövid köszöntője után következett az ünnepélyes szalagátvágás. A jelenlevők megismerkedtek a tematikus játszótér elemei használatával kapcsolatos biztonsági előírásokkal, majd tudáspróba, ügyességi feladatok és versenyek vártak a gyermekek számára a tematikus játszótér területén. A rendezvényen részt vettek Érsekújvár, Gúta és Oroszlány városából érkező gyerekcsoportok tanítói felügyelettel. Külön öröm volt újra találkozni a partnervárosi Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola küldöttségével, Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezetővel, és a 4. osztályos tanulókkal.

       

       

     • Harmos Károly Képzőművészeti díj

     • Szeptember 27-én került sor a XII. Harmos Károly Képzőművészeti Pályázat és Kiállítás megnyitójára a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában, Pozsonyban. A meghirdetett versenyre a pályamunkákat júniusban kellett továbbítani. Az országos versenybe 844 alkotás érkezett, ebből 66 alkotás lett díjazva, többek között volt. 9 osztályos tanulónk Szabó Réka portréja II. Rákóczi Ferencről is országos díjat kapott. Gratulálunk.

     • Európai nyelvek napja

     • Az Európai Tanács szeptember 26-át nyilvánította az európai nyelvek napjává. Iskolákban a Diákparlament emlékezett meg e jeles napról. Az iskolarádióban 5 nyelven (magyarul, szlovákul, angolul, németül és spanyolul) ismertették tanulóink a nap lényegét. Az Európa-szerte megrendezett programok célja, hogy felhívják a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, a nemzetek közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztésére és a kulturális különbségek megőrzésére.

     • Tájékoztató

     •  

      Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a „Szülőföldön magyarul” program keretében a 2018/2019-es tanévre tanulóink nevére benyújtott nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz igényléseket a Bethlen Gábor Alap Bizottsága elfogadta és a 79/2019. számú bizottsági határozat alapján támogatásban részesítette. Az OTP Bank 2019. szeptember 27-én kezdi utalni a támogatásokat. Az OTP számlávalrendelkező pályázók számláikra kapják meg a támogatást. Aki még nem rendelkezik OTP számlával, az szintén ezen pénzintézet fiókjaiban juthat a megítélt pénzhez – készpénzben, 2019. december 31-ig. A nevelési-oktatási támogatás összege az idén 70 euró. A névre szóló leveleket miután megkapja az intézmény, az osztályfőnökök fogják kiosztani a nyertes pályázóknak. Az elutasított pályázók személyesen lesznek értesítve.

     • Rákóczi Szövetség támogatásának átadása

     • A magyarországi Rákóczi Szövetség beiskolázási programjával, az anyanyelven való iskoláztatás népszerűsítésével és anyagi támogatásával igyekszik minél több szülőt meggyőzni arról, hogy a magyar oktatás mellett döntsön. A Vágsellyei járás magyar elsőseinek szülei idén is átvehették a Rákóczi Szövetség által ajándékozott beiratkozási támogatást. A  támogatások átadását Botka Ferenc szervezte, a Vágsellye és Vidéke Polgári Társulás elnöke. Az említett ünnepségen részt vett Lazók Zoltán, Oroszlány polgármestere, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke és Kilácskó János, a vágsellyei Rákóczi Szövetség elnöke is. 2019. 9. 25-én ünnepélyes program keretében tízezer forintos egyszeri pénzbeli támogatást kaptak elsőseink. A támogatást a vágsellyei Magyar Házban rövid kultúrműsor után vették át a szülők a Rákóczi Szövetség jelenlévő munkatársaitól a szerződések aláírására után.

      Köszönjük.

     • Elért eredményeink értékelése

     • A nyitrai tanügyi hivatal minden évben elkészíti a Nyitra megyében működő alapiskolák rangsorát, melyet a központi, minisztérium által elismert tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján állít össze. A magyar iskolák jó szereplése azért is különösen elismerésre méltó, mert az értékelés során bizonyos értelemben hátrányban vannak. A magyar tanulókat érintő versenyeket ugyanis nem veszik figyelembe – például a Tompa Mihály szavalóversenyt, Katedra versenyeket, illetve más, magyarországi versenyeket, melyeken a tanulóink sikerrel szerepelnek.

      A 2018/19-es tanévben a 315 alapiskola közül az egész Nyitra megyében a 21. helyen végeztünk, miközben a Vágsellyei járás iskolái  között a 4. helyet szereztük meg.

      Minden volt és jelenlegi tanulónknak és az őket felkészítő, támogató pedagógusainknak is még egyszer szívből gratulálunk és köszönetet mondunk az elért szép eredményekért és iskolánk méltó képviseléséért, Bízunk benne, hogy idén is hasonlóan sikeres tanévet zárunk majd.

     • Elismerő oklevél

     • A Hétköznapi hősök pályázat országos konferenciáján, 2019. szeptember 17-én Nagymegyeren elismerő oklevélben részesültek: Gregor Vivien Veronika, Klemász Diana, Szabadoš Tímea 8. osztályos tanulók, akik Szanyi Mária pedagógus, néprajzkutató életútját dolgozták fel. Felkészitő: Szetyinszký Veronika tanító néni. Gratulálunk.

     • OZNÁMENIE - odhlasovanie zo stravy

     • Oznamujeme stravníkom novú možnosť odhlasovania zo stravy cez www.eskoly.sk

      Po načítaní ponúkanej tabuľky si treba navoliť naše stravovacie zariadenie:

      - Šaľa, Pionierska 4, Základná škola,

      - kliknutím na dvojšípku potvrdiť vybrané zariadenie.

      Otvorí sa jedálny lístok nášho zariadenia. V pravom hornom rohu je ponuka na stiahnutie aplikácie, aplikáciu stiahnuť podľa návodu.

      Po úspešnom stiahnutí aplikácie a prihlásení sa menom a heslom stravníka ukáže jedálny lístok na aktuálny týždeň, s možnosťou náhľadu týždňa budúceho alebo predchádzajúceho.

      Pri každom dni je zelená fajka, ktorá potvrdzuje obed prihlásený. Jej potvrdením sa odfarbí, čo znamená, že ste odhlásili obed na aktuálny deň do 7.30 hod. Táto správa sa prenesie do evidencie školskej jedálne, tým ste obed vyhlásili.

      Za využívanie tejto služby Vám ďakujeme.

                                                                           Alena Tamaškovičová, vedúca ŠJ

     • Kráľovská hra šach - projekt

     • Hlavným cieľom a zámerom nášho úspešného projektu bolo revitalizovať časť školského dvora a dobudovať potrebnú plochu pre výstavbu vonkajšej šachovnice pri Základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali. Oživením a modernizovaním vonkajšieho priestoru sa zabezpečí atraktívnejšie prostredie na rozvoj pohybových aktivít detí a žiakov, možnosť realizácie odpočinkovej a relaxačnej činnosti. Moderný záhradný šach v areáli školy bude slúžiť nielen na hranie, ale na zmysluplné a aktívne využitie voľného času aj v rámci športovej činnosti a záujmových aktivít. Šach ako aktivita rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť detí, pomocou šachu si deti rozširujú svoje vedomosti a zručnosti, ale je to aj istý druh oddychu. Je faktom, že šach sa teší stále väčšej popularite medzi našimi žiakmi. Z uvedeného dôvodu škola pravidelne organizuje a zúčastňuje sa šachových turnajov usporiadaných ostatnými školami. V budúcnosti taktiež plánujeme organizovať šachové súťaží miestneho aj regionálneho charakteru.

       

      Materiálne zabezpečenie projektu bolo zabezpečené v rámci poskytnutia dotácie na podporu športu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      "Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja."

       

     • Elsősök ellenőrzője

     • Szeptember 10-én elsőseink ünnepélyes keretek között a polgármestertől átvették az első ellenőrzőkönyvecskéjüket.  A városháza nagytermében 168 elsős várta izgatottanaz első kiskönyvét.  Alena Demková vezetésével a városi szabadidőközpont adott kultúrműsort műsort, melybe bevonta az jelenlévő tanulókat is. Kis elsőseinknek jó tanulást es nagyon sok jó jegyet kivánunk.

       

     • Polgári védelem a felső tagozaton

     • Az új tanév kezdetén, szeptember 6-án megvalósultak a polgári és természetvédelmi gyakorlatok a felső tagozaton is. Miután tanulóink megismerkedtek a tűzvédelem alapjaival és átismételték az elsősegélynyújtást is, kivonultunk a Vág partjára, ahol a gyakorlati rész következett. Az osztályok egymással versenyezve, játékosan alkalmazhatták az elméleti ismereteiket tűzvédelemből, elsősegélynyújtásból, közlekedési szabályokból, növényfelismerésből, valamint kipróbálhatták ügyességüket a gránátdobálásban is.

     • Ember- és természetvédelem az alsó tagozaton

     • A 2019/2020-as tanévben szeptember 6-án iskolánk tanulói gyakorlaton vettek részt polgári védelemből. Az elméleti rész után, melyen a különféle sérülések ellátása, a balesetek megelőzése volt a fő téma,  a gyakorlati rész keretén belül kipróbálhatták a már elsajátított ismereteiket. Beteghordozás, sérülések kötözése, a lábmerevítés gyakorlása tette vidámabbá és szebbé ezt a napot a Vágparton.

     • ÉRTESÍTÉS

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2019. szeptember 5-én (csütörtökön) az iskolában össz-szülői értekezletet tartunk 16.00-tól, majd azt követően szülői értekezletet tartanak az osztályfőnökök. Az értekezleteken az iskolakezdéssel és a 2019/20-as tanévvel kapcsolatos fontos információk hangzanak el. Megjelenés fontos!

     • SZÜLŐI ÉRTEKEZLET AZ ÓVODÁBAN

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2019. szeptember 4-én (szerdán) az óvoda épületében szülői értekezletet tartunk 16.00-tól, melyen sor kerül az óvodával kapcsolatos információk megbeszélésére. Mindenkit szeretettel várunk!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje