Navigácia

Pokladňa od 1.1.2012 do 31.10.2012 | Pokladňa 11/2012 | Pokladňa 12/2012 | Pokladňa 1/2013 | Pokladňa 2/2013 | Pokladňa 3/2013 | Pokladňa 4/2013 | Pokladňa 5/2013 | Pokladňa 6/2013 | Pokladňa 7/2013 | pokladňa 8/2013 | Pokladňa 9/2013 | pokladňa 10/2013 | Pokladňa 11/2013 | Pokladňa 12/2013 | Pokladňa 1/2014 | Pokladňa 2/2014 | Pokladňa 3/2014 | Pokladňa 4/2014 | Pokladňa 5/2014 | Pokladňa 6/2014 | Pokladňa 7/2014 | Pokladňa 8/2014 | Pokladňa 9/2014 | Pokladňa 10/2014 | Pokladňa 11/2014 | Pokladňa 12/2014 | Pokladňa 1/2015 | Pokladňa 2/2015 | Pokladňa 3/2015 | Pokladňa 4/2015 | Pokladňa 5/2015 | Pokladňa 6/2015 | Pokladňa 7/2015 | Pokladňa 8/2015 | Pokladňa 9/2015 | Pokladňa za rok 2014 | Pokladňa 10/2015 | Pokladňa 11/2015 | Pokladňa 12/2015 | pokladňa za rok 2015 | Pokladňa 1/2016 | Pokladňa 2/2016 | Pokladňa 3/2016 | Pokladňa 4/2016 | Pokladňa 5/2016 | Pokladňa 6/2016 | Pokladňa 7/2016 | Pokladňa 8/2016 | Pokladňa 9/2016 | Pokladňa 10/2016 | Pokladňa 11/2016 | Pokladňa 12/2016 | Pokladňa za rok 2016 | Pokladňa 1/2017 | Pokladňa 2/2017 | Pokladňa 3/2017 | Pokladňa 4/2017 | Pokladňa 5/2017 | Pokladňa 6/2017 | Pokladňa 7/2017 | Pokladňa 8/2017 | Pokladňa 9/2017 | Pokladňa 10/2017 | Pokladňa 11/2017

Pokladňa

Pokladňa od 1.1.2012 do 31.10.2012

 

                                                                   
  ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM   08.11.2012, 13:11
   
  92701, Šaľa,  Pázmáňa 1/48   IČO:37861409
                                                                   
                                                                   
  Pokladničná kniha
                                                                   
                                                                   
  od :01.01.2012   do :31.10.2012                                 1 / 4
                                                                   
  Typ   Číslo Platiteľ/Príjemca                                              
            Účel dokladu              Príjem Výdaj   Obnos   Stav   Platba cez terminál
                                                                 
                                                                   
  1   Pokladňa Mena pokladnice : €                        
                                            Stav do 31.12.2011 :   0,00    
  P     1001 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM     150,00         150,00        
            Príjem hotovosti                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :07.03.2012   150,00    
  V     2001 COOP Jednota             20,62   20,62        
            občerstvenie                                
                                                                   
  V     2002 COOP Jednota             1,48   1,48        
            občerstvenie                                
                                                                   
  V     2003 PEMA  papier-šk.potreby             12,36   12,36        
            materiál na výchovu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :12.03.2012   115,54    
  V     2004 Štefan Barak             6,69   6,69        
            občerstvenie                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :13.03.2012   108,85    
  V     2005 FaxCopy, a.s.poboč.33             1,43   1,43        
            Kancelárske potreby                                
                                                                   
  V     2006 Pošta Šaľa             2,40   2,40        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :15.03.2012   105,02    
  V     2007 Tesco Šaľa             17,94   17,94        
            občerstvenie                                
                                                                   
  V     2008 Tesco Šaľa             10,21   10,21        
            materiál na výchovu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :17.03.2012   76,87    
  V     2009 Štefan Barak             5,99   5,99        
            občerstvenie                                
                                                                   
  V     2010 BETIZO             4,15   4,15        
            Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :19.03.2012   66,73    
  V     2011 Pošta Šaľa             1,20   1,20        
            poštovné                                
                                                                   
  V     2012 FaxCopy, a.s.poboč.33             14,85   14,85        
            materiál na výchovu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :20.03.2012   50,68    
  V     2013 VEGA-TAKAČ             4,54   4,54        
            Kancelárske potreby                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :22.03.2012   46,14    
  V     2014 Pošta Šaľa             6,90   6,90        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :23.03.2012   39,24    
  V     2015 Pošta Šaľa             1,20   1,20        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :31.03.2012   38,04    
  V     2016 FaxCopy, a.s.poboč.33             35,70   35,70        
            Kancelárske potreby                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :04.04.2012   2,34    
  P     1002 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM     100,00         100,00        
            Príjem hotovosti                                
                                                                   
  V     2017 SYGA             28,50   28,50        
            Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                   
  V     2018 FaxCopy, a.s.poboč.33             1,14   1,14        
            Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :13.04.2012   72,70    
  V     2019 Pošta Šaľa             14,10   14,10        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :17.04.2012   58,60    
  V     2020 Pošta Šaľa             2,00   2,00        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :26.04.2012   56,60    
  V     2021 Miloš Kalaba             10,00   10,00        
            Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :27.04.2012   46,60    
  V     2022 STAVMAT Šaľa             4,41   4,41        
                                  Konečný stav ku dňu  :02.05.2012   42,19    
  V     2023 Pošta Šaľa             1,10   1,10        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :14.05.2012   41,09    
  V     2024 Pošta Šaľa             1,00   1,00        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :16.05.2012   40,09    
  V     2025 Huy Tha             4,00   4,00        
            Spotrebný materiál pre MŠ                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :18.05.2012   36,09    
  V     2026 COOP Jednota             12,10   12,10        
            Čistiace prostriedky                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :23.05.2012   23,99    
  V     2027 Pošta Šaľa             6,70   6,70        
                                  Konečný stav ku dňu  :22.06.2012   17,29    
  V     2028 Pošta Šaľa             2,80   2,80        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :27.06.2012   14,49    
  P     1003 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM     570,00         570,00        
            príjem za MŠ a ŠKD                                
                                                                   
  V     2029 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM             570,00   570,00        
            Odvod do banky                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :28.06.2012   14,49    
  V     2030 SACOM Papiernictvo             8,64   8,64        
            Kancelárske potreby                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :18.07.2012   5,85    
  P     1004 ZŠ s MŠ P.Pázmány s VaVJM     300,00         300,00        
                                  Konečný stav ku dňu  :01.08.2012   305,85    
  V     2031 SENISA             9,70   9,70        
            Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                   
  V     2032 M a L spol.s.r.o.             26,00   26,00        
            Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                   
  V     2033 STAVMAT Šaľa             32,61   32,61        
            materiál na údržbu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :03.08.2012   237,54    
  V     2034 STAVMAT Šaľa             11,34   11,34        
            materiál na údržbu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :10.08.2012   226,20    
  V     2035 STAVMAT Šaľa             21,78   21,78        
            materiál na údržbu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :17.08.2012   204,42    
  V     2036 PPG Deko Slovakia             20,34   20,34        
            materiál na údržbu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :22.08.2012   184,08    
  V     2037 PEMA  papier-šk.potreby             17,97   17,97        
            Kancelárske potreby                                
                                                                   
  V     2038 Pošta Šaľa             12,00   12,00        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :28.08.2012   154,11    
  V     2039 LA PARKET             23,85   23,85        
            materiál na údržbu                                
                                                                   
  V     2040 Sklenárstvo             39,80   39,80        
            Služby- zasklevanie, kľúče                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :03.09.2012   90,46    
  V     2041 LA PARKET             8,93   8,93        
            materiál na údržbu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :04.09.2012   81,53    
  V     2042 Karol Mészáros -EMKE             9,17   9,17        
            Čistiace prostriedky                                
                                                                   
  V     2043 Škola plus             8,80   8,80        
            materiál na výchovu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :05.09.2012   63,56    
  V     2044 VEGA-TAKAČ             37,50   37,50        
            Kancelárske potreby                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :06.09.2012   26,06    
  V     2045 ATTO             17,59   17,59        
            materiál na údržbu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :10.09.2012   8,47    
  V     2046 VEGA-TAKAČ             5,00   5,00        
            Kancelárske potreby                                
                                                                   
  V     2047 SYGA             3,47   3,47        
            Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :18.09.2012   0,00    
  P     1005 Gálová Adriana     100,00         100,00        
            Príjem hotovosti                                
                                                                   
  V     2048 Kaufland             2,00   2,00        
            materiál na výchovu                                
                                                                   
  V     2049 VEGA-TAKAČ             51,11   51,11        
            materiál na výchovu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :02.10.2012   46,89    
  V     2050 Pošta Šaľa             12,00   12,00        
            poštovné                                
                                                                   
  V     2051 ROSIJA- Jarmila Miháliková             17,50   17,50        
            Ostatný spotrebný materiál                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :09.10.2012   17,39    
  V     2052 Kaufland             4,29   4,29        
            materiál na výchovu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :14.10.2012   13,10    
  V     2053 PEMA  papier-šk.potreby             10,00   10,00        
            materiál na výchovu                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :22.10.2012   3,10    
  V     2054 Pošta Šaľa             1,00   1,00        
            poštovné                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :26.10.2012   2,10    
  P     1006 Szolík Tomáš     100,00         100,00        
            prenájom priestoru                                
                                                                   
  V     2055 Gálová Adriana             100,00   100,00        
            Odvod do banky                                
                                                                   
                                  Konečný stav ku dňu  :29.10.2012   2,10    
                                                                   
  Spolu za pokladňu 31.10.2012 v EUR 1 320,00 1 317,90       2,10    
                                                                   
  Počet  príjmových  dokladov : 6                                          
  Počet  výdavkových  dokladov : 55                                          
                                                                   
  Podpis pokladníka :                         Podpis účtovníka :              
                                                                   
                                                                   
                                                                   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským- Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
    P. Pázmaňa 48 , 927 01 Šaľa
    Adresa materskej školy: Družstevná 3
  • +421 0317703495
    materská škola: 0911/348100

Fotogaléria