Navigácia

Zápis do materskej školy

ZÁPIS do MŠ : od 2. mája - do 16. mája

Zápis a prijímanie detí do materskej školy pri ZŠ Petra Pázmánya s vyučovacím  jazykom maďarským

Podmienky prijatia :

 • Zdravotný stav dieťaťa

/praktický lekár pre deti a dorast na zadnej časti žiadosti o prijatie, vydá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní/

 • Vek dieťaťa

/ prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú rok pred nástupom  na   povinnú školskú dochádzku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, a deti, ktoré dovŕšili 3 roky/

 • Prítomnosť súrodencov v MŠ alebo v ZŠ

 

Rozhodnutie o prijatí  resp. neprijatí bude zákonným zástupcom doručené do 15.06.2017.

 

A gyermekek beíratása a Pázmány Péter  Alapiskola mellett működő óvodába

A felvétel feltételei:

 • A gyermek egészségi állapota

/a gyermekorvos a kérvény hátoldalán igazolja, hogy a gyermek alkalmas az óvoda látogatására és hogy részesült-e a kötelező oltásokban/

 • A gyermek kora

/előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik a következő iskolaévben iskolakötelesek lesznek , illetve halasztást,/ többszöri halasztást/ kaptak a beíratáskor, és azok a gyermekek, akik betöltötték a 3. életévüket/

 • A gyermek testvére már látogatja az óvodát,  ill.az iskolát

 

A gyermek felvételéről illetve elutasításáról kiadott  határozatot a törvényes képviselő 2017.06.15-ig kapja meg.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským- Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
  P. Pázmaňa 48 , 927 01 Šaľa
  Adresa materskej školy: Družstevná 3
 • +421 0317703495
  materská škola: 0911/348100

Fotogaléria