Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Monika Hamarová Ham Rozvrh
Riaditeľka
hamarova@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Kőrösová Kőr Rozvrh
Zástupkyňa
silviakoros@gmail.com
 
 
Mgr. Euridika Bánovská Bán Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 1
ebanovsky@gmail.com
Foto Mgr. Katarína Dohányosová Doh Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Šport
dohanyosova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Beáta Ferenceiová Fer Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 2
Vedie krúžok: Futbal-florbal
Vedie krúžok: Matematika
fbea@zoznam.sk
 
 
Mgr. Kristína Gálová Gák Špeciálny pedag
 
 
Mgr. Szilvia Kristofóli Kris Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mónika Kubovics Kub Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Malá Mal Rozvrh
Učiteľka
moncsi.ma@gmail.com
 
 
Mgr. Ildikó Mészárosová Més Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 6
Vedie krúžok: Dielenské práce
Vedie krúžok: Hravá fyzika
ildimeszi@zoznam.sk
 
 
Mgr. Estera Páldyová Pál Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 4
Vedie krúžok: Literárna tvorivosť
Vedie krúžok: Pohybové hry
epaldy@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Paszmárová Pas Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 7
paszmar.e@gmail.com
 
 
Ing. Katarína Prieložná Prie Rozvrh
Učiteľka
prielozna.katarina@gmail.com
 
 
Mgr. Anikó Puterová Put Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 8
Vedie krúžok: Monitor 9
puterovaa@zoznam.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Szabó Szab Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 5
Vedie krúžok: Matematika2
Vedie krúžok: Zaujímavé úlohy
szabo.magdalena@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Szetyinszká Sze Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 9
Vedie krúžok: Ľudová kultúra
szetyiv@azet.sk
 
 
PaedDr. Tünde Császár Csá Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí 3
tundecsaszar@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Lelovič Lel asistent
Vedie krúžok: Školský klub detí 2
andrealelovic@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Tóthová Tót Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí 1
gaboca007@post.sk

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským- Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
    P. Pázmaňa 48 , 927 01 Šaľa
    Adresa materskej školy: Družstevná 3
  • +421 0317703495
    materská škola: 0911/348100

Fotogaléria