• Kreatívna Veľká noc – Kreatív húsvét

     • Tesne pred Veľkou nocou dostali šiestaci na hodine slovenského jazyka kreatívnu úlohu: z vyfúknutého vajíčka mali pripraviť zaujímavé dekorácie. Väčšina žiakov pripravila veľmi milé, prívetivé, veselé ozdoby na skrášlenie bytu, domu svojej rodiny. Cieľom úlohy bolo takouto formou odpútať pozornosť žiakov od netradičného oslávenia tohtoročných veľkonočných sviatkov.

      A húsvéti szünidő előtti szlovákórán hatodikosaink kreatív feladatot kaptak: kifújt tojásokból kellett alkotniuk érdekes húsvéti dekorációkat. A tanulók többsége ügyesen megoldotta a feladatot, így kedves alkotásaikkal vidámabbá tették otthonukat. Ezzel a feladattal próbáltunk ráhangolódni az idei rendhagyó húsvéti ünnepekre.  

     • Magyar költészet napjára

     • Április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. Iskolánkban minden évben megemlékezünk e jeles napról. Ebben az évben rendhagyó módon egy rövid filmmel ünnepeljük a magyar verset. Daru Csenge, Finta Luca és Polgár Sára 9. osztályos tanulók otthonukban mondták videóra József Attila verseit és mi most megosztjuk Önökkel, veletek. Fogadják szeretettel.

       

       

     • Húsvéti szünet 2020

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket és a tanulóinkat, hogy a húsvéti szünet 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart. Az online távoktatás 2020. április 15-én (szerdán) folytatódik. Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk.

     • Húsvéti ünnepek

     • „Nehéz pillanat ez mindannyiunknak. Nagyon sokak számára megpróbáltatás” - hangsúlyozta a katolikus egyházfő, Ferenc pápa. 

      A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Ebben a formában, így  még nem telt el, s reméljük, nem is lesz ilyen többé. Nagymamáink és dédszüleink elmondásai alapján még a háború alatti időszakban sem volt ilyenre példa. Bizonyára ezt a helyzetet mindannyian nehezen, korlátozva és bizonytalanul éljük meg. Tavaly ilyenkor azon gondolkoztunk, melyik csokinyuszit vegyük meg, hová menjünk kirándulni, családtagjainkat melyik napokon fogjuk meglátogatni, kivel és mikor találkozunk. Most mindez lehetetlen, a terv csupán annyi, kivel és hogyan tudjuk a távolból is tartani a családi vagy baráti kapcsolatot. Hiányozni fognak a személyes találkozások, rokoni beszélgetések, közösen eltöltött értékes percek... De a húsvét legyen így is szép ünnep! Ne engedjük, hogy a félelem és a bizonytalanság elhomályosítsa az egymás iránti tiszteletet és szeretetet. Áldott ünnepeket mindenkinek!

     • Információ – havi illetékek fizetése

     • Megkérjük az óvodás gyermekek, valamint az alsó tagozatos napközis tanulók törvényes képviselőit, hogy a márciusi hónap befizetése után már ne folytassák az óvodai, illetve az iskolai napközis klub illeték további fizetését. Állítsák le az áprilisi hónaptól a rendszeres havi utalás fizetését (ún. trvalý príkaz). Az esetleges további tudnivalókkal kapcsolatosan majd értesítjük Önöket. Köszönjük szépen.

        Lásd a mellékletet: Usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

      Usmernenie_k_prispevkom_na_ciastocnu_uhradu_nakladov.pdf

      VZN_prispevky_MS___SKD_3-2019.pdf


     • ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE A VYHRAJTE!

     • Nakreslite dominantu alebo vytvorte kreatívne rúško!

      Keďže činnosť školských a kultúrnych zariadení je obmedzená, Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali chce byť nápomocná pri zmysluplnom trávení voľnočasových aktivít detí aspoň na diaľku. Rozhodli sme sa vyhlásiť niekoľko súťaží. 

      Nakresli dominantu mesta

      Súťaž je určená prioritne pre žiakov ZŠ (prvý aj druhý stupeň) ale zapojiť sa môžu samozrejme aj ostatné vekové kategórie. Nakreslite alebo namaľujte akoukoľvek technikou ktorúkoľvek dominantu mesta. Obrázok potom odfotografujte mobilom a pošlite (alebo rodičia) mailom. Nezabudnite napísať svoje kontaktné údaje a vek. Práce uverejníme na sala.sk. Najlepší z vás dostanú upomienkové predmety od mesta Šaľa. Termín je do 15. apríla 2020.

      Najkreatívnejšie rúško

      Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie. Vyrobte čo najkreatívnejšie (funkčné) rúško, fotografiu pošlite opäť mailom. Termín je takisto do 15. apríla 2020.

      Fotografie s prácami posielajte na adresu miroslavdemin@gmail.com

      Súťažíme o sadu takýchto predmetov!

      Komisia kultúry a cestovného pri MsZ v Šali

      PS: Ak máte núdzu o nápady na aktivity s deťmi, divadelníci vám poradia niekoľko zábavných hier. Články s námetmi nájdete na: https://www.divadloasi.sk/aktuality/

     • Fontos információk – dôležité informácie Beíratás az 1. osztályba/Zápis do 1. ročníka

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda első osztályába való beíratás időpontja                                                                

      2020. április 15. és 2020. április 24. közötti időszak az iskola fenntartója által meghatározva a koronavírus miatt.

      Két módon lehetséges a gyermekeiket beíratni érdeklődés esetén:

      1. Elektronikus formában 2020. április 15. és 2020. április 24. között. Az iskola weboldalán megtalálhatóak a szükséges dokumentumok.

      2. Személyesen az iskola igazgatóságán 2020. április 20. és 2020. április 22. között 9.00-tól 12.00-ig. Megkérjük a Tisztelt Szülőket, hogy mailben vagy az iskola Facebook oldalán előre egyeztessen időpontot lehetőség szerint.

      Egyéb fontos információk:

      A beiratkozás a gyermek részvétele nélkül történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat (a gyermek születési anyakönyvi
      kivonatának másolata, a törvényes képviselő személyazonossági igazolványának másolata,
      a gyermek betegbiztosítási kártyájának másolata) szükséges elhozni, vagy javasoljuk elektronikus úton eljuttatni az iskola e-mail címére.

      A törvényes képviselő által eljuttatott adatok ellenőrzése a tanítás újrakezdését követő két
      héten belül fog megtörténni.
      A sajátos nevelést igénylő gyermekek törvényes képviselői legkésőbb 2020. június 15-ig (nem szükséges a beiratkozásig) eljuttatják a pedagógiai-pszichológiai tanácsadók (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) nyilatkozatát az iskolának.
      Abban az esetben, ha a törvényes képviselő kérvényezi gyermeke kötelező iskolalátogatásának halasztását, a következő dokumentumok szükségesek:
      - törvényes képviselő írásbeli kérvénye,
      - gyermekorvos ajánlása,
      - pedagogiai-pszichológiai tanácsadó véleményezése.


      A szükséges dokumentumokat legkésőbb a tanítás újrakezdését követő 4 héten belül kell
      eljuttatni az iskolába.

      Kérjük a koronavírussal kapcsolatos higiéniai szabályok fokozott betartását a beiratkozás során! Köszönjük.

       

      Zápisy do 1. ročníka v Základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya vyučovacím jazykom maďarským v Šali sa uskutoční na základe dohody so zriaďovateľom v termíne od 15. apríla do 24. apríla 2020 vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronavírusom.

      1. Elektronickú prihlášku môžu zákonní zástupcovia podať v termíne od 15. apríla do 24. apríla 2020. Potrebné dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle školy.

      2. Osobne si môžu vyplniť a podať žiadosť o prijatie do prvého ročníka zákonní zástupcovia v termíne  od 20. apríla do 22. apríla 2020 na riaditeľstve školy v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. Žiadame vážených rodičov, aby v prípade možnosti si vopred dohodli termín osobného stretnutie mailom alebo cez Facebook stránku školy.

      Prosíme o dodržanie sprísnených hygienických opatrení počas zápisu do 1. ročníka. Ďakujeme.

      Ostatné dôležité informácie:                                                                              

      • zápisy sa organizujú bez osobnej prítomnosti detí,
      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
      • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
      • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       

      Kontaktusok/Kontakty

      Az iskola weboldala/Webové sídlo školy: pazmanymta.edupage.org

      Az iskola Facebook oldala/Facebook stránka školy: https://www.facebook.com/PazmanyPeterAlapiskola

      Az iskola e-mail címe/Mailová adresa školy: pazmanymta@zoznam.sk

      Dokumenty k zápisu - Beíratkozási dokumentumok:

      1._Ziadost_Kerveny.doc

      2._Udaje-Adatlap_2020.doc

      3._Dotaznik-Kerdoiv.doc

      4._Protokol_-_Beiratasi_jegyzokonyv_2020.doc

      5._SuhlasOU_Nyilatkozat_kamerak.docx

      6._GDPR-Adatvedelem.docx

      7._Ziadost_Palyazat.doc

      8._Ziadost_-_studium_v_zahranici_-_Kerveny.doc

      9._Odklad_halasztas.doc

      10.Nabozenstvo-Etika-Hittan-Etika_2020-21(1).docx

       

      Ostatné dokumenty/Egyéb dokumentumok:

      Zapis_do_1.rocnika_2020.pdf

      Zoznam_potrebnych_pomocok_-_Szukseges_dolgok_listaja_1._osztaly.doc

      Az elektronikus bejelentkezés az alábbi módon is történhet: lásd fotó

       

            

       

     • Kosztolányi Dezső

     • 135 évvel ezelőtt született Kosztolányi Dezső, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Legismertebb költeményével emlékezzünk meg a költőről!

      Mostan színes tintákról álmodom

      Mostan színes tintákról álmodom.

      Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
      e tintával írnék egy kisleánynak,
      egy kisleánynak, akit szeretek.
      Krikszkrakszokat, japán betűket írnék,
      s egy kacskaringós, kedves madarat.
      És akarok még sok másszínű tintát,
      bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
      és kellene még sok száz és ezer,
      és kellene még aztán millió:
      tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke,
      szemérmetes, szerelmes, rikitó,
      és kellene szomorú-viola
      és téglabarna és kék is, de halvány,
      akár a színes kapuablak árnya
      augusztusi délkor a kapualján.
      És akarok még égő-pirosat,
      vérszínűt, mint a mérges alkonyat,
      és akkor írnék, mindig-mindig írnék.
      Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal:
      arany-imát írnék az én anyámnak,
      arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal.
      És el nem unnám, egyre-egyre írnék
      egy vén toronyba, szünes-szüntelen.
      Oly boldog lennék, Istenem, de boldog.

      Kiszínezném vele az életem.

     • Tanítónap 2020

     • „A pedagógus karizmája a jövőbe vetett hit optimizmusa.”

      Március 28-án ünnepeljük az egyik legszebb hivatást és azokat, akik ezt naponta gyakorolják a gyermekek érdekében. A pedagógusokat köszöntjük, akiknek mindennapjaik része az erőfeszítés, a kudarc és a siker. Legnagyobb feladatuk a szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása, a tudásvágy felébresztése. Felelősségteljesen felfedezni és segíteni kibontakozni a tehetséget, amely a gyermekekben lakozik, megnyitni a világ lehetőségeit számukra, felismerni a mindenkiben más és más, különböző értékeket.

      Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, egy mosoly, ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás a gyermekre életre szóló hatást gyakorolhat. A valódi haszon, a munka gyümölcse azonban sokszor csak évek múlva érik be. Bizonyára sokan emlékszünk olyan pedagógusokra, akiket szerettünk, s akiknek a tanítására is nyitottak voltunk. Csodálhatnak, elismerhetnek azért, amit tudunk, de szeretni azért a kapcsolatért szeretünk, ami kialakult a tanár és tanítványa között. Ez a kapcsolat alapozza és alapozta meg a tudomány, a tudás iránti szeretet is.

      A pedagógus lét nem csupán munkát jelent, hanem szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot Az örök értékek továbbadása a következő generációkra a legszebb vállalások egyike, amit ember tehet. Mindennap azonban meg kell felelni az elvárásoknak, elsősorban a saját maguk által felállított mércének, másodsorban a gyerekek, a szülők és a pedagógustársak elvárásainak. Hiszen az oktatás és nevelés az emberhez méltó élet minőségét határozza meg. Befolyásolja az egyén, a család, a közösség és a nemzet szemléletét, kultúráját, tudományos helyét a világban.

      Nem könnyű feladat, különösen a kialakult bizonytalan, jelen helyzetben. Pánik, kétségbeesés, bizonytalanság jellemzi mindennapjainkat és hangulatunkat. Fontos és talán a legnehezebb most nyugodtnak, higgadtnak maradni, a kiszámíthatalan időszakban békére lelni. Ideiglenesen egy új életet alakítunk ki magunknak új rutinokkal, szokásokkal, feladatokkal a tanítás kapcsán, s otthonainkban is. Nagy kihívás ez számunkra, de naponta fejlődünk és tanulunk általa fókuszálva a legfontosabbra. Őrizzük meg azonban az apró örömöket a mindennapjainkban, s higyjünk együtt abban, hogy az elkövetkezendő időszak, az új tavasz egyben megújulást hoz és reménységet.

      Chesterton mondja: „A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.” Bizton állítom, hogy a pedagógusok mindegyike – ki-ki a maga területén – nyújtott és nyújt annyit és olyat, amivel e hitük beteljesedik.  

      Záró gondolatként Széchenyi Istvánt idézem: „Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk." Kívánok mindenekelőtt töretlen jó egészséget, munkába vetett hit megtartását, megértést, örömteli pillanatokat, szakmai és magánéleti sikert, valamint sok-sok gyermekmosolyt. Bízom benne, hogy mihamarabb találkozunk és jókedvűen együtt folytatjuk a megkezdett tanévet, a mindennapi közös munkát.

      Köszöntsük egymást a tavasz első virágaival, hittel, hogy a virág jó magot hoz, a szép, a jó, a hasznos kicsírázik tanítványaink lelkében.

      Isten éltesse a pedagógusokat!

      Mgr. Hamar Mónika

      igazgatónő

       

     • Az "Iskolai klub" adása az RTVS 2 csatornán

     • Az RTVS 2-es csatornáján naponta van iskolásoknak szóló program, immár a felső tagozatosok részére is. Az  adás  három részre van osztva, az 1.- 2. osztályosok, a 3.- 4. osztályosok és az 5.- 7. osztályosoknak szóló iskolai program. Információk találhatók az alábbi képen, és a SŠÚ honlapján is  www.sala.edupage.org

     • Gyermekápolási táppénz - čerpanie OČR

     • Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy  a koronavírus járvány alatt a szülő az egészséges gyermekre is jogosult gyermekápolási táppénzre. Ebben az esetben a szociális biztosítónak be kell nyújtani ún. becsületbeli nyilatkozatot, melyet mellékletben csatolunk.

      Dovoľujeme si informovať zákonných zástupcov čerpajúcich OČR z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení v súvislosti s koronavírusom o zaslanie čestného vyhlásenia pre Sociálnu poisťovňu, ktorú v prílohe pripájame.

      cestne__vyhlasenie.docx​​​​​​​

     • FELHÍVÁS

     • Kérjük a gyerekeket, hogy az elkészült és kiragasztott szívecskékről küldjenek képet, vagy az osztályfőnöknek az Edupage weboldalon keresztül, vagy a Facebookon kommentbe. Köszönjük.

     • INTERAKTÍV TÁBLA

     • 2019 novemberében megrendezett szülői bál bevételéből, valamint szülői támogatás segítségével március elején közös megegyezés alapján iskolánk egy új interaktív táblával gazdagodott. A modern technikai eszközt az 1. osztályban helyeztük el. Bízunk benne, hogy ügyes kis elsőseink és a többiek is mihamarabb aktívan, jókedvűen és mosolygósan használják ismereteik gazdagítására és tudásuk gyarapítása céljából.

      Az információs és kommunikációs technológiai eszközök használata élményt jelent a tanulók számára, sokkal motiváltabbak, így hatékonyabb tudásátadás érhető el. A jelen helyzet is rámutat arra, hogy  a különböző digitális eszközök alkalmazása az oktatási folyamatban szükségszerű. Továbbra is kiemelt célunk az informatika eszköztárát bevonni a tanítási gyakorlatba.

      Köszönjük!

     • FONTOS INFORMÁCIÓK

     • Opatrenia_ministerstva_skolstva_24.3.2020.pdf

      Branislav Gröhling oktatási miniszter sajtótájékoztatója alapján szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Szülőket és tanulóinkat.

      1. További intézkedésig a tanítás szünetel minden iskolában.
      2. Elmarad a T9 tesztelés a 2019/2020-as tanévben.
      3. Elmarad az érettségi írásbeli a 2019/2020-as tanévben.
      4. A szóbeli érettségi vizsgákra sor kerül június 30-ig, ill. a tanítás újrakezdését követő két héten belül.
      5. A középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje 2020. május 15. és nincs szükség orvosi igazolásra.
      6. Középiskolai felvételi vizsgák időpontja a tanítás újrakezdését követő két héten belül.
      7. Beíratás az alapiskola 1. évfolyamába 2020. április 15 - 30.

      8. Minden online tanításhoz szükséges info és anyag, valamint minden egyéb rendelkezés megtalálható a minisztérium kezdeményezésére létrehozott weboldalon: www.ucimenadialku.sk.

     • Távoktatás – alkalmazások és weboldalak

     • Az oktatásügyi  minisztérium rendelete értelmében az iskolaigazgatóknak gondoskodni kell a tanulók távoktatásáról, azaz biztosítani a pedagógusok és a tanulók közti elektronikus kapcsolattartást lehetőség szerint. Az elektronikus Edupage oktatási rendszeren keresztül, az Alf program segítségével, valamint az előre meghatározott és kijelölt feladatok által biztosítjuk mindezt tanulóink számára, kérve a szülők segítségét és támogatását. Az aktuális helyzettel és a változásokkal kapcsolatosan folyamatosan informálunk majd. A kialakult helyzetre reagált az iskola igazgatónője is, aki szerint nem teljesen vannak felkészülve az iskolák a jelen szituációra, hiszen a szükséges feltételek sajnos nem mindenki számára biztosítottak a mai modern korban sem.

      Cikk: Uj Szó

      Jelenleg több portál biztonságos digitális teret biztosít a tanulók és a tanítók számára. Ezen portálokon rengeteg kiegészítő digitális taneszköz megtalálható: videókat, képeket, hanganyagokat és interaktív feladatokat is tartalmaznak. Tomolya Róbert, füleki tanár, összeállított egy segédanyagokat tartalmazó gyűjteményt a távoktatáshoz.

      Link: https://szmpsz.sk/tomolya-robert-a-fuleki-gimnazium-tanaranak-gyujtemenye-alkalmazasok-weboldalak-a-tavoktatashoz/.

      Kérjük, hogy idejük és lehetőségük szerint minél többen éljenek a lehetőséggel, használják sikeresen ezeket a felületeket! Kitartást, jó munkát és főleg  jó egészséget kívánunk mindannyiuknak. Kellemes tavaszi napokat!

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje