Navigácia

O škole

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1  - ŠKVP Korene  a  kridla 1.doc

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 -  2.stupeň 

Rámcový učebný plán školy -  RUP iRUP 2016-2017. xlsx

Akčný plán - Plán akcií - september.docoktóber.docnovember.docdecember.docjanuár.docfebruár.doc,marec(2).docapril.docmaj.docjun.doc

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským- Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
    P. Pázmaňa 48 , 927 01 Šaľa
    Adresa materskej školy: Družstevná 3
  • +421 0317703495
    materská škola: 0911/348100

Fotogaléria