• Ochrana osobných údajov

   • Podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

    Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov mailom na zodpovednaosoba@fanco.sk alebo telefonicky 0948/481 668.

    Informsscie_pre_DO_-_Covid19_vstup_do_koly.pdf

    Ziadost_DO_na_uplatnenie_prav.pdf

    Informacie_pre_DO_-_Covid19.docx.pdf

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje